Parkerings- og oppstillingsplassar ved byggverket

Status: Valid

Definition: Parkerings- og oppstillingsplassane er tilsynelatande ikkje i samsvar med krava i kommuneplanen med tanke på funksjonen ved byggverket. Det må sendast inn ei utgreiing for korleis vilkåra skal etterlevast.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 15.2

Hierarchical code lists

Broader item

Parkering

More specialized term