Vilkår for dispensasjon frå krav til parkering

Status: Valid

Definition: Det må sendast inn dokumentasjon på at vilkår for dispensasjon frå krav til parkering er oppfylt.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 15.10

Hierarchical code lists

Broader item

Parkering

More specialized term