Konsekvensutgreiing med omsyn til naturtype

Status: Valid

Definition: Det må sendast inn konsekvensutgreiing for utvalde naturtypar.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 13.10