Kor brukarvenlege er uteareala

Status: Valid

Definition: Uteareala er tilsynelatande ikkje tilstrekkeleg brukarvenlege for alle brukargrupper som tiltaket omfattar. Det må sendast inn nærare dokumentasjon som viser at føresegnene blir følgde.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 12.5