Utforming og plassering av uteareal

Status: Valid

Definition: Uteopphaldsareala har tilsynelatande ikkje ei eigna utforming og plassering. Det må sendast inn nærare dokumentasjon som viser at føresegnene blir følgde.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 12.4