Vilkår om samanføying

Status: Valid

Definition: Det må sendast inn dokumentasjon på at vilkår om samanføying er oppfylt.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 12.16