Køyretilkomst til byggverket

Status: Valid

Definition: Køyretilkomsten er tilsynelatande ikkje tilpassa funksjonen til byggverket med tanke på krav om trinnfri gangtilkomst, jf. TEK §§ 8-4 og 8-6. Det må sendast inn nærare dokumentasjon som viser at føresegnene blir følgde.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 12.14