Skade som følgje av erosjon

Status: Valid

Definition: Det må sendast inn dokumentasjon på at tryggleiken med omsyn til erosjon er vareteken.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 11.7