Tryggleik med omsyn til storm/stormflod

Status: Valid

Definition: Det må sendast inn ein utdjupande dokumentasjon på at tryggleiken med omsyn til flaum og/eller stormflod likevel er vareteken for tiltaket.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 11.6