Utgreiing om storm/stormflod

Status: Valid

Definition: Det må sendast inn ei utgreiing frå fagkunnig om korleis risikoen for flaum eller stormflod kan råke tiltaket.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 11.2