Tryggleik med omsyn til skred

Status: Valid

Definition: Det må sendast inn dokumentasjon på at tryggleiken med omsyn til skred er vareteken.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 11.13