Tryggleiksklasse for skred

Status: Valid

Definition: Det må sendast inn ei utgreiing for valt tryggleiksklasse for skred.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 11.11