Godkjenning av tiltaksplan for forureina grunn

Status: Valid

Definition: Du må sende inn dokumentasjon som viser at forureiningsmyndigheita har godkjent tiltaksplan for forureina grunn.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 10.3