Informasjon om tiltakshavar er mangelfull

Status: Valid

Definition: Du må sende inn komplett informasjon om kven som er tiltakshavar for tiltaket. Kommunen må vite namn, adresse, telefonnummer og e-postadresse for tiltakshavar. Det skal også sendast inn informasjon om kvar faktura for byggjesaksgebyret skal sendast.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.91

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term