Søknaden manglar signatur frå tiltakshavar

Status: Valid

Definition: Når søknaden blir send inn på papir eller e-post, skal han vere signert av tiltakshavar. Innsend søknad er ikkje signert. Du må sende inn eit signert eksemplar av søknadsblanketten.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.9

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term