Søknad om dispensasjon er mangelfull

Status: Valid

Definition: Du har sendt inn ein søknad om dispensasjon, men denne er mangelfull, og du må sende inn meir informasjon.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.82

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term