Snitteikningar manglar

Status: Valid

Definition: Du må sende inn snitteikningar for tiltaket. Snittet må vise den totale høgda på bygningen frå gjennomsnittleg planert terreng. Netto romhøgde må visast på snitta. Takvinkelen på bygningen må også påførast snittet.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.80

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term