Planteikningar manglar

Status: Valid

Definition: Du må sende inn planteikningar for tiltaket. Alle utvendige hovudmål må påførast planteikningane. Planteikningane må vise alle etasjane som tiltaket består av.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.79

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term