Informasjon i BIM som skal dekkje situasjonsplan, er mangelfull

Status: Valid

Definition: Du har valt å sende inn ein BIM i staden for teikningar. BIM-en dekkjer ikkje alle opplysningane som normalt skal gå fram av ein situasjonsplan. Vi treng følgjande tilleggsinformasjon før vi kan behandle søknaden din: [Saksbehandlar fyller ut]

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.75

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term