Seksjonsnummer manglar

Status: Valid

Definition: Tiltaket gjeld ein eksisterande bygning, og du må opplyse kva for eit seksjonsnummer i bygningen tiltaket gjeld.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.7

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term