Bygningshøgder manglar på fasadeteikningane

Status: Valid

Definition: Fasadane må vise mønehøgder og gesimshøgder frå gjennomsnittleg ferdig planert terreng.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.58

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term