Innvendige høgder manglar

Status: Valid

Definition: Netto romhøgde må påførast på snitta.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.50

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term