Snitteikningane er mangelfulle

Status: Valid

Definition: Innsende snitt har ikkje tilstrekkeleg informasjon om tiltaket. Du må sende inn nye snitteikningar.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.49

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term