Snittreferansar manglar

Status: Valid

Definition: Det skal gå fram av planteikningane kvar dei ulike snitteikningane som følgjer søknaden, refererer seg til. Snittreferansane må påførast dei nye planteikningane og markerast med høvesvis 'Snitt A-A' eller liknande.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.48

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term