Bruksareal for kvar etasje manglar

Status: Valid

Definition: Det skal gå fram av planteikningane kor stort bruksareal (BRA) kvar etasje har. Dei nye planteikningane må vise dette.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.47

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term