Dei utvendige hovudmåla på tiltaket manglar

Status: Valid

Definition: Hovudmåla på tiltaket kjem ikkje fram av innsende planteikningar. Utvendige hovudmål for tiltaket må teiknast inn i dei nye planteikningane.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.46

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term