Planane manglar romnemningar

Status: Valid

Definition: Det går ikkje fram av planteikningane kva dei ulike romma skal brukast til. Funksjonen romma har, må skrivast inn på dei nye planteikningane.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.45

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term