Planane manglar oppdeling av brukseiningar

Status: Valid

Definition: Tiltaket består av fleire brukseiningar, men det viser ikkje på planteikningane kvar skiljet mellom dei ulike brukseiningane går. Dette må tydeleg gå fram av dei nye planteikningane.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.44

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term