Planane manglar etasjetal

Status: Valid

Definition: Planane manglar etasjetal. Teikningane skal vise alle etasjane som tiltaket omfattar, og det skal tydeleg gå fram kva for etasje den enkelte planteikninga viser.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.43

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term