Areal for parkering manglar

Status: Valid

Definition: Situasjonskart viser ikkje areal for parkering. Dette må teiknast inn på planen.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.41

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term