Bruksnummer manglar

Status: Valid

Definition: Du må opplyse kva bruksnummer eigedomen som tiltaket gjeld, har. Bruksnummeret finn du i matrikkelen under Se eiendom: https://seeiendom.kartverket.no/

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.4

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term