Uteopphaldsareal for leilegheitene manglar

Status: Valid

Definition: Planen som gjeld for eigedomen, har føresegner om kor mykje uteopphaldsareal kvar bueining skal ha (MUA). Dette arealet må visast i situasjonsplanen.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.38

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term