Tilknytingspunkt for vass- og avløpsleidningar manglar

Status: Valid

Definition: Du må teikne inn på situasjonsplanen kvar vass- og avløpsleidningane skal koplast på dei offentleg vass- og avløpsleidningane.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.37

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term