Minste avstand til vass- og avløpsleidningar manglar

Status: Valid

Definition: Du må teikne inn avstanden frå det nye tiltaket til eksisterande vass- og avløpsleidningar.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.33

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term