Avstanden til nære bygningar manglar

Status: Valid

Definition: Du må teikne inn avstandane frå det nye tiltaket til dei næraste bygningane.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.31

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term