Situasjonsplanen er mangelfull

Status: Valid

Definition: Innhaldet i situasjonsplanen er mangelfullt. Du må sende inn ein ny situasjonsplan der manglande informasjon er påført:

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.28

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term