Namn på kommune manglar

Status: Valid

Definition: Det må opplysast i kva kommune tiltaket skal gjennomførast.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.2

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term