Tiltakshavar sine privatrettslege rettar

Status: Valid

Definition: Kommunen kan ikkje sjå at tiltakshavar har nødvendige rettar. Du må sende inn dokumentasjon som viser at tiltakshavar har dei nødvendige privatrettslege rettane til å gjennomføre tiltaket.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.15

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term