Føresegn manglar

Status: Valid

Definition: Du må presisere kva føresegn du søkjer dispensasjon frå.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.13

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term