Det er uklart kva søknaden omfattar

Status: Valid

Definition: Det er uklart kva tiltaket du søkjer om, omfattar. Du må sende inn ein nærare omtale av kva du faktisk søkjer om.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.10

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term