Noko dokumentasjon er på feil språk

Status: Valid

Definition: All dokumentasjon skal vere på norsk, svensk eller dansk. Dette gjeld også alle vedlegg.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 1.1

Hierarchical code lists

Broader item

Generelt

More specialized term