Tinglyst erklæring for vannforsyning over annen manns grunn

Status: Valid

Definition: Det må tinglyses en erklæring for plassering av vannledning over annen manns grunn. Denne må sendes inn til kommunen.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 9.6