Utslippstillatelse for eiendommen

Status: Valid

Definition: Det er oppgitt at eiendommen har en privat avløpsløsning. Du må sende inn dokumentasjon som viser at gitt utslippstillatelse også kan omfatte tiltaket det nå søkes om.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 8.3