Lovlig atkomst til tomta

Status: Valid

Definition: Du må sende inn dokumentasjon som viser at du har lovlig adkomst til byggetomta.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7.6

Hierarchical code lists

Broader item

Atkomst

More specialized term