Høydesystem på snittegninger

Status: Valid

Definition: Innsendte snittegninger viser høydene i form av kotehøyder. Du må sende inn informasjon om hvilket høydesystem som er benyttet. Noen kommuner benytter NN2000/lokal høydereferanse, og i de kommunene som bruker dette, er det viktig at prosjekterende er klar over dette ved angivelse av kotehøyder for at høydene ikke skal bli feil.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 7.12

Hierarchical code lists

Broader item

Atkomst

More specialized term