Saksbehandlingstid for annen myndighet

Status: Valid

Definition: Andre myndigheter har frist på 4 uker til å svare på tilsendt søknad. Denne svarfristen på 4 uker kommer i tillegg til kommunens behandlingsfrist på 12 uker.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 5.5