Søknaden må forelegges annen myndighet

Status: Valid

Definition: Det er behov for uttalelse fra [Saksbehandler fyller ut] før søknaden kan behandles. Vi oversender saken til [Saksbehandler fyller ut].

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 5.3