Godkjenning fra Arbeidstilsynet mangler

Status: Valid

Definition: Vi kan ikke gi en igangsettingstillatelse før det foreligger en godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 5.2