Sorteringsgrad for avfall

Status: Valid

Definition: Avfallsrapporten som er innsendt viser en sorteringsgrad på under 60%. Dette er i strid med bestemmelsene i TEK17 § 9-8. Det må sendes inne en søknad om dispensasjon fra bestemmelsen hvor avviket begrunnes.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 4.7

Hierarchical code lists

Broader item

Avfallsplan

More specialized term