Sluttrapport for bygningsavfall

Status: Valid

Definition: Tiltaket er så stort at det utløser krav til avfallsplan og avfallsrapport. Du må sende inn avfallsrapport med vedlegg før vi kan gi en ferdigattest.

Updated: 10.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 4.6

Hierarchical code lists

Broader item

Avfallsplan

More specialized term